Czy obecnie Lean jest wciąż aktualny

 Żyjemy w środku niekończącej się batalii: zakłócenia na skalę globalną, ciągła niepewność, dynamika zmian o wymiarze wykładniczym.

                Czy Lean jest nadal aktualny?

                Czy Lean jest lekarstwem?

                W pełni, w części czy w ogóle?

Sam sobie zadałem te pytania wracając z międzynarodowej konferencji Lean Management. W czasie konferencji usłyszałem takie zdanie: „Lean powinien być rozumiany jako konstytucja biznesu”. Brzmi wspaniale. Jednakże! Nawet najlepsze zapisy konstytucyjne, jakie znamy z historii, potrzebowały poprawek. Tak samo Lean ich potrzebuje. Z pewnością Lean jako konstytucja potrzebuje nowej preambuły. Celem Lean nie jest już uczynienie przedsiębiorstwa konkurencyjnym. Jest bardziej znacząca wartość niż tylko Twoja konkurencyjność.

Lean wymaga kilku poprawek w swoich kluczowych obszarach jak, takich jak: obserwacja na gemba, Mapowanie Strumienia Wartości, podejście do rozwiązywania problemów, model QCD. Być może także nowych paradygmatów myślowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *