Jak być prawdziwym liderem.

XPERTS
XPERTS
Jak być prawdziwym liderem.
/

Odcinek 2. Dwie skrajności – od paniki do gnuśności.