PBF (Precise Business Forecasting)

Autorski system PBF (Precise Business Forecasting) wspiera menedżerów w podejmowaniu decyzji odnośnie do przyszłych zdarzeń. Żaden menedżer nie ucieknie od takiej sytuacji. Prognozowanie, oszacowanie, co może się zdarzyć, z jakim prawdopodobieństwem może być wsparte danymi i
metodami wyliczeniowymi. Dzięki temu podejmujący decyzję menedżer nie jest skazany na przysłowiowe „gdybanie”, ale może się oprzeć na profesjonalnych narzędziach obliczeniowych.

Kilka lat temu stworzyłem autorskie narzędzie do prognozowania trendów oraz do szacowania, jak dalece możemy wpłynąć na zmianę trendu. Narzędzie jest uniwersalne. Nie zależy od żadnych systemów i aplikacji używanych w organizacji, ale może też być do tych systemów dołączone.

Narzędzie wspiera prognozowanie wszystkich rodzajów trendów w biznesie:

  • Ilu przychodzących telefonów możemy się spodziewać w Call Center?
  • Ile zamówień może wpłynąć do Biura Obsługi Klienta?
  • Ilu reklamacji możemy się spodziewać?
  • Jaka może być sprzedaż w następnym tygodniu, miesiącu, kwartale?
  • Jakie mogą być opóźnienia w dostawach?

Oferujemy organizacjom pełne wdrożenie, na które się składa:

– jeden dzień wdrożenia w zagadnienia prognostyczne i szkolenie z użycia narzędzia na 15 różnych przykładach
– instalacja narzędzia
– jeden dzień coachingu po miesiącu używania narzędzia na przypadkach prognostycznych organizacji klienta

System prognozowania biznesowego, PBF, wdrożyliśmy w dwóch bankach, globalnej organizacji SSC, zrzeszeniu producentów stali, dużej giełdowej spółce produkcyjnej oraz wielu średniej wielkości przedsiębiorstwach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *