Opracowanie własne: Lean, dokąd zmierzasz?

Żyjemy w środku niekończącej się batalii: zakłócenia na skalę globalną, ciągła niepewność, dynamika zmian o wymiarze wykładniczym.
Czy Lean jest nadal aktualny?
Czy Lean jest lekarstwem?
W pełni, w części czy w ogóle?