Opracowanie własne: “Proces prognozowania wyników biznesowych czyli udział w turnieju Wilhelma Tella”

Prognozowanie różnych wartości biznesowych nie jest dla menedżera łatwym zadaniem. W każdej prognozie menedżer staje przed potrójnym dylematem:

  • jak pozyskać odpowiednie dane do prognozy?
  • jaką metodę czy model prognozy zastosować?
  • jak sprawdzić trafność prognozy?