Poznaj nasze publikacje

Do pobrania

Opracowanie własne: Jak sobie radzić z trudnymi osobowościami.

Przedstawione przez nas sytuacje nie wyczerpują pełnej gamy trudnych osobowości. Pokazaliśmy kilka przykładów, aby zachęcić Was do pogłębienia tematu i stosowania zaproponowanych technik w codziennym życiu – zarówno w zawodowym, jak i prywatnym.
Jesteśmy pewni, że poprawi to Wasze relacje z innymi.

Opracowanie własne: “Proces prognozowania wyników biznesowych czyli udział w turnieju Wilhelma Tella”

Prognozowanie różnych wartości biznesowych nie jest dla menedżera łatwym zadaniem. W każdej prognozie menedżer staje przed potrójnym dylematem:

» jak pozyskać odpowiednie dane do prognozy?

» jaką metodę czy model prognozy zastosować?

» jak sprawdzić trafność prognozy?

Opracowanie własne: Lean, dokąd zmierzasz?

Żyjemy w środku niekończącej się batalii: zakłócenia na skalę globalną, ciągła niepewność, dynamika zmian o wymiarze wykładniczym.
Czy Lean jest nadal aktualny?
Czy Lean jest lekarstwem?
W pełni, w części czy w ogóle?

o nas

Szanujemy Ciebie i Twoją perspektywę. Cenimy Twoje doświadczenie, wartości, talenty i potencjał.

Copyright ©2023 All rights reserved | Site is made with by ONEBIT